آدرس: خیابان ملاصدرا شیراز شمالی بن بست کاج پلاک 10

021-88064416 || 021-88064417

یکی از مزیت های خوب صنعت تابلو سازی گستردگی انتخاب در نوع تابلوهاست ، تابلوها را میتوان برحسب مکان و فضایی موجود تغییر داد و یا باهم ترکیب کرد.

میتوان تابلوهای چلنویم حروف برجسته تولید کرد که با لبه های آلومینیومی ساخته نشود بلکه از پلکسی برای قالب دور آن استفاده شده باشد خوشبختانه در تابلو سازی از این دست موارد زیاد دیده میشود و میتوان برحسب نیاز تابلوهای مختلف را باهم ترکیب کرد که این نیاز ها به شرح زیر هستند:

برحسب شرایط محیطی

برحسب فضا

برحسب حجم کاری

برحسب هزینه

برحسب خواسته مشتری

و...

به این ترتیب میتوان تابلوهای مختلف با جنس ها و ویژگی های مختلف را طبق نیاز میشتری باهم تلفیق کرد.